herlinsällskapet

My blogs

About me

Location Sweden
Introduction Varmt välkommen till Herlinsällskapet officiella blogg. Herlinsällskapet bildades den 12 februari 2000 på Sjöhistoriska muséet i Stockholm. Ändamålet med sällskapet är att Tore Herlins arbete ska dokumenteras och hållas känt och hans båtar i möjligaste mån bevaras till eftervärlden. Herlinsällskapet är även en kamrat- och stödförening för ägare till och älskare av Herlin-båtar. Vi vill genom denna blogg förmedla Tore Herlins verk och göra hans verk tillgängliga för allmänheten. Tore levde med tanken att vem som än ville skulle få skapa en båt utifrån hans ritningar. Styrelse 2012: Anna Birgitta Eriksson (ordförande), Per Axelson (kassör), Kjell Andersson, Göran Gärberg, Sonja Herlin, Arvid Herlin, Lasse Rudberg. Bidrag till bloggen, text och bilder mailas till herlinsallskapet@gmail.com
Favorite Books Herlinbåtar / Herlin Yachts