Dacs Veterinària, especialistes en fisioteràpia i rehabilitació