ukok

My blogs

About me

Introduction Why did I use username " UKOK " คำว่า Ukok เป็นภาษาไซบีเรียน แปลว่า ที่สุดแห่งทุกสิ่ง โดยชื่อนี้เป็นชื่อของทุ่งหญ้า Ukok ซึ่งกว้างใหญ่และเป็นอะไรอีกมากมายสำหรับชาวไซบีเรีย