Συχνοτική Συμπεριφορά

My blogs

About me

Location Αθήνα
Introduction Ήχος και λόγος, χωρίς προλήψεις και προκαταλήψεις. Στα μικρόφωνα και στις επιλογές ο Χάρης Συμβουλίδης με τον Στυλιανό Τζιρίτα, συνήθως μαζί, ενίοτε χώρια, τακτικά με καλεσμένους. Η εκπομπή δέχεται δίσκους στο όνομά της στη διεύθυνση του σταθμού.