ജ്യോതിര്‍മയി /ज्योतिर्मयी

My blogs

About me

Gender Female
Location ബാംഗ്ലൂര്‍, കര്‍ണ്ണാടകം, India
Interests പാട്ടുകേള്‍ക്കല്‍, ശ്ലോകം, കവിത, എഴുത്ത്, വായന, ചെടിനോട്ടം, പാചകം.
Favorite Books ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ ലോകം, ടോട്ടോചാന്‍ :)