น.ส.อภิรดี พรมแสงใส (Am)

My blogs

About me

Introduction สวัสดีคะ ชื่อนางสาว อภิรดี พรมแสงใส (แอ๋ม) มัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดม ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปี 4 คณะครุศาษตร์ เอกอังกฤษคะ