Ala ma fonta! / Typefaces for kids!

My blogs

About me

Introduction 2 edycja – Ala ma pióro
warsztaty projektowania krojów pism przeznaczonych do publikacji dla dzieci
2nd Edition – Ala has a pen
Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach
Wydział Projektowy
Academy of Fine Arts in Katowice
Faculty of Design

ul. Koszarowa 19
asp.katowice.pl