ความดี

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Law
Location อ.บ้านโป่ง, จ.ราชบุรี, Thailand
Introduction ปัจจุบันกำลังศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 16