Техничка школа

My blogs

About me

Industry Education
Location Београд-Железник, Serbia
Introduction Из Београда, идући друмом уз реку Саву, пошто се пређе Топчидерска река и још мало пође равницом, удара се у брег који се као гребен спустио на Саву - записао је својевремено један хроничар Београда. То ће касније постати једна од већих и лепших општина Београда - Чукарица. Једно од насеља на Чукарици, дванаестак километара од центра Београда је Железник. У билизини данашњег Железника налазило се римско утврђење са топионицама сребра и железа од чега потиче и његово име. У двадаесетом веку насеље је доживело економски, културни и сваколики други препород захваљујући изградњи индустрији "Иво Лола Рибар". Упоредо са изградњом фабрике, а за њене потребе почела је са 1948. године и Школа која је дуги временски период била везана и пратила развој индустрије Иво Лола Рибар. Школа се мењала како су се мењале и потребе друштва. Од 1993. године носи и своји данашњи назив "Техничка школа".