Eclectic by Sari

My blogs

About me

Introduction חלק מתהליך היצירה והעיצוב מחייב (בלשון חיובית כמובן) חיטוטים מסוגים שונים ובדברים שונים, מאופנה ואומנות ועד לצבעי עלים מתחלפים בסתיו. כל מה שיכול ומהווה מקור השראה. אני מוצאת שזה המקום לשתף ב"מציאות" שמוצאת , במחשבות ובתהיות שמעלה ובעיקר בדברים היפים שרואה.