โรงเรียนธัญวิทย์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19