Thần Long

My blogs

About me

Industry Publishing
Location Japan
Introduction Tác giả truyện mạng. Thể loại võ hiệp, hài hước, huyền ảo.
Favorite Books Mật Thám Phong Vân