ΔΑΟΘ

My blogs

About me

Location Θήβα, Νομός Βοιωτίας
Introduction Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Θήβας είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και η σύστασή του έγινε με την υπ’ αριθμ 85Α/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και έχει στον έλεγχό του όλες τις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Θηβαίων(Αθλητικά κέντρα, Στάδια, Γυμναστήρια κλπ). Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: -Να παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους Δημότες και κατοίκους του Δήμου Θηβαίων να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες (κλασικός αθλητισμός, ενόργανη γυμναστική, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, κλπ). -Η ανάπτυξη του Λαϊκού Αθλητισμού στο Δήμο Θηβαίων. -Η ανάπτυξη και ενίσχυση του Σωματειακού Αθλητισμού στην πόλη μας. -Η ψυχαγωγία και αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των νέων. Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το όποιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη τα όποια μαζί με τους αναπληρωματικούς τους διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέλη του Δ.Σ. είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική και κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικά με το σκοπό του Νομικού Προσώπου.