ದಿವ್ಯಪ್ರಕಾಶ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation Software Engineer
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಾನ್ ಹಿಂಸೆ! ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು.