இராம.கி

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Chemicals
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Introduction தமிழார்வமுள்ள நுட்பியலாளன்