സുധി അറയ്ക്കൽ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Human Resources
Location കോട്ടയം.,കിടങ്ങൂർ., കേരളം, India
Introduction ബ്ലോഗിന്റെ പുഷ്കലകാലത്ത്‌ ഇതിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന ദുഃഖത്തോടെ ബ്ലോഗിൽ എത്തപ്പെട്ടു... ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നവർ ലിങ്ക് അയച്ച് തരുന്നത് സ്വാഗതാർഹം. arackalsudheesh@gmail.com
Favorite Movies പദ്മരാജൻ സിനിമകളും., മിക്കവാറും എല്ലാ മോഹൻലാൽ സിനിമകളും.
Favorite Music രവീന്ദ്രൻ മാഷിന്റേയും., ജോൺസൻ മാഷിന്റേയും എല്ലാ പാട്ടുകളും.
Favorite Books ഒരുപാടുണ്ട്‌!!!!