mszn

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Monachium, Germany
Introduction Logiczka na emigracji. Niektórzy mówią, że zdziwaczała. Europejskie korzenie trzymają się mocno, choć nie bardzo chcą trzymać w jednym miejscu. // A European logician, pronounced a weirdo by some. A wanderer-to-be, or a wanderer already.