พรรณทิพา มูลทรัพย์(ตา)

My blogs

About me

Location อ.เมือง จ.ราชบุรี, ภาคกลาง
Introduction ชื่อ พรรณทิพา อายุ 31 ปี นิสัยร่าเริงแจ่มใสสามารถเข้าได้กับทุกคน รักธรรมชาติ คติ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เป็นคนราชบุรีสถานที่ ทำงานอยู่ที่รพ.โพธาราม ตึกอายุรกรรมหญิง ขณะนี้กำลังศึกษาต่อ ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8257361