മാണിക്യം

My blogs

About me

Introduction ♥ എന്‍റെ മുന്നില്‍ നടക്കരുത്‌... ഞാന്‍ പിന്തുടര്‍നെന്നു വരില്ല... എന്‍റെ പിന്നില്‍ വരരുത്‌... ഞാന്‍ നയിച്ചെന്നു വരില്ല.... പറ്റുമെങ്കില്‍ അല്‍പ ദൂരം നമുക്കൊരുമിച്ചു നടക്കാം, സുഹൃത്തുക്കളായി....♥