Fundació Santa Teresa del Vendrell

My blogs

About me

Location Vendrell, Spain
Introduction A la nostra entitat tenim com a MISSIÓ: aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran, i de les seves families. Volem millorar I'autonomia personal I la qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint els suports que cadascu necessita, per tal que disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans.