മുഫാദ്‌/\mufad

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Location calicut, kerala, India
Introduction ഞാന്‍..... എന്നെ കുറിച്ചറിയുന്നേടത്ത്‌ ഞാന്‍ രക്ഷപ്പെടുമത്രേ.... ഞാന്‍..... നിന്നെ കുറിച്ചറിയുന്നേടത്ത്‌ നീ കഷ്ടപ്പെടുമത്രേ....... ഞാന്‍ ...... ജീവിച്ചു ജീവിചൊടുവില്‍ നാം നഷ്ടപ്പെടുമത്രേ.....
Favorite Movies മണിച്ചിത്രത്താഴ്, കഥാവശേഷന്‍, ഡാനി, ഇന്‍ ഹരിഹര്‍ നഗര്‍, വാത്സല്യം, ഹിറ്റ്ലര്‍, ചിത്രം, സ്ഫടികം, ദളപതി, ബ്ലാക്ക്‌ (ഹിന്ദി ), The Shawshank Redemption, Pursuit of Happiness, Forrest Gump
Favorite Music That composed by The Legend "MOZART OF MADRAS", Malayalam romantic songs by Vidyasagar.
Favorite Books വായിക്കാന്‍ കൊള്ളുന്നതെന്തും...