HẢI NGUYỄN

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Giảng viên, Nhà trị liệu
Location Thanh Oai, Hà Nội, Vietnam
Introduction Thạc sỹ YTCC , Chuyên gia Tâm lý học hành vi, Giảng viên Đại học
Interests Bonsai