VanHoaNBLV

My blogs

About me

Introduction Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt gồm có Channel VanHoaNBLV đuợc thành lập vào tháng 6 năm 2009 và VanHoaNBLV1 được thành lập vào tháng 11 năm 2012 trên Youtube bởi Lại Minh Thuận. Lại Minh Thuận phụ trách phần quay phim, chụp hình, edit video, upload Youtube cùng post lên trang Van Hoa Nblv trên Facebook, Twitter và trang blog VanHoaNBLV. Với sự hợp tác của Cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Cố Nhạc sư Nghiêm Phú Phi, Ký giả Trần Nguyên Thao, Ký giả Ngô Đình Vận, Giáo sư Huỳnh Văn Lang, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Ông Phan Kỳ Nhơn, Ông Phan Tấn Ngưu, Nick Trần, Tạ Phong Tần, Bác sĩ Nguyễn Văn Quát, Ông Phạm Hồng Phúc. Cùng các Hội Đoàn, Đoàn Thể trong Cộng Đồng như Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Hội Ái Hữu Bắc Việt Di Cư...