ചേലക്കരക്കാരന്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Business Services
Location chelakkara, kerala, India
Introduction ചേലക്കരയില്‍ ജനിച്ചുവള൪ന്നതുകൊണടും ചേലക്കരയെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപെടുന്നതുകൊണ്ടും ആണ് എ൯റെ ബ്ലോഗിന് ചേലക്കരക്കാര൯ എന്ന പേര് ഇടാ൯ കാരണം, ഈ വലിയ ബ്ലോഗ് ലോകത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് സംവധിക്കാ൯ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ചെറിയ ബ്ലോഗും തുറന്നു ഞാ൯ കാത്തിരിക്കുന്നു.