ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ