Mats Engström

My blogs

About me

Introduction De uppfattningar som förs fram på denna blogg är mina personliga. Jag har också en hemsida, www.matsengstrom.se. Mer om EU kan du hitta på min engelskspråkiga blogg, matsengstrom.wordpress.com. Mejla gärna: matsengstrom65(at)hotmail.com. Telefon: 0733-228103 . Publicering här sker enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Texter och bilder omfattas av upphovsrättslagen. Ansvarig utgivare: Mats Engström