പ്രേം I prem

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Advertising
Occupation art director
Location കണ്ണൂര്‍, കേരള, കുഞ്ഞിമംഗലം, India
Introduction മലയാളത്തെയും, ചിത്രകലയെയും, സംഗീതത്തെയും, അക്ഷരങ്ങളെയും പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു പാവം നാട്ടിന്‍‌പുറത്തുകാരന്‍‌. സൗഹൃദം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത്.
Interests i am intrested in drawing & muzic, i luv muzic... favorite music: any thing that is gud & which touches my heart.
Favorite Movies any kind of comody, suspence & entertainment movies. they are many to tell............................
Favorite Music not in particular, but any kind of muzic, i lov melody songs
Favorite Books i hate to read biography, but i am intrested in novels, jokes & magzenes