වයලීනෝ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Student
Location Ratnapura, Sri Lanka
Introduction විද්‍යාව සහ අවිද්‍යාව අතර සිර වූ විද්‍යාවේදියෙකි .
Interests කියවන්න, ලියන්න, වලි දාගන්න, සරිගම කන්න
Favorite Music nightingale yanni, සිරිපා පියුමේ රොන් සුනු තැවරී
Favorite Books පුස්කොල පොත්, අනුන්ගේ හිත්

ඔයා මට කැමතිද ? කැමතිනම් බ්ලොග් දෙකම ෆලෝ කරන්න .