ജീനിയസ്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Banking
Occupation Corporate Relationship
Location Trivandrum, Kerala, India
Introduction മകന്‍, ഭര്‍ത്താവ്, അച്ചന്‍, സഹോദരന്‍ എന്നിങ്ങനെയൂള്ള അഴിച്ചു വെക്കാനാവാത്ത വേഷങ്ങളോടും.......... വിദ്യാര്‍ഥി, അധ്യാപകന്‍, എഞ്ചിനീയര്‍, സേയില്‍സ് മാന്‍, ബിസ്സിനസ്സ് മാനേജര്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിലനില്‍പ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള വേഷങ്ങളോടും.......... രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍, സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍, സംഘാടകന്‍, കലാപ്രേമി, ടെലിവിഷന്‍/സ്റ്റേജ് അവതാരകന്‍/നടന്‍, സാഹിത്യകാരന്‍, സുഹൃത്ത്, കാമുകന്‍, മദ്യപാനി, ഉപദേശകന്‍ തുടങ്ങിയ ആ‍ാത്മാവിഷ്ക്കാരം സാധ്യമായതും, തോന്നുമ്പോള്‍ എടുത്ത് അണിയാനും തോന്നുമ്പോള്‍ അഴിച്ചെറിയാനും കഴിയുന്ന വേഷങ്ങളോടും..... കഴിയുന്നത്ര നീതി പുലര്‍ത്തി ജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. Son, Father, Husband, Lover, Engineer, Sales Man, Artist, Orator, Consultant, Advisor... endless costumes in real and surreal....
Interests Wine, Women, Relationships, പ്രണയം, വ്യക്തിബന്ധങ്ങള്‍, ജീവിതം.
Favorite Music All love songs............., പ്രണയാര്‍ദ്രമായ പാട്ടുകള്‍ എല്ലാം...............
Favorite Books Rich Dad Poor Dad, The Alchemist The Monk who Sold Ferrari Tough Times Never Last