Minh Minh

My blogs

About me

Gender Female
Industry Banking
Occupation Ngân hàng
Location Hồ Chí Minh, Vietnam
Introduction Kiến thức là một kho báu không giới hạn trong khi não bộ con người luôn luôn đạt giới hạn, vì vậy đừng ích kỷ hãy học cách chia sẻ để dung nạp nhiều hơn
Interests Đọc sách, viết lách
Favorite Movies Dị nhân Benjamin
Favorite Music Phố mùa đông - Phiên bản Hà Anh Tuấn
Favorite Books Đắc nhân tâm