Miriam

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location Høvik, Norway
Introduction Dr. art, forfatter, foredragsholder, litteraturviter og -formidler. Jeg skriver om berikende leseropplevelser, fordi god litteratur igangsetter erkjennelsesprosesser, fordi det er en lise å gjenkjenne livets skjemaer i litteraturen og litteraturens i livet, fordi det litterære møtet har i seg kimer til glede, undring, refleksjon, inspirasjon og nye, grensesprengende erfaringer, og fordi disse lesererfaringene ikke sjelden legger seg som et forklarende eller formildende filter over egne livserfaringer og bidrar til å utdype, kontekstsette og berike dem. Mine mest skjellsettende litterære møter har vært forfatterskapene til Georges Perec, som jeg tok hovedfag på i 1991 (se innlegg 7. mars 2012) og J.M.G. Le Clézio som jeg disputerte til doktograden på i 1996 (se innlegg 7. april 2011 og 15. mars 2012). Les mer på hjemmesiden www.miriamboulos.no