امید پور محمد علی

My blogs

About me

Introduction از نسل سوخته ای که در سرزمین جاوید خاکستر می فروخت
Interests باز خواهم گشت به ان خاک غریب و در این راه من بیدارم