വിരോധാഭാസന്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Occupation 24/7 ജോലി.
Location Dubai, United Arab Emirates
Links Wishlist
Introduction വിരോധാഭാസങ്ങളോട് വിരോധം |- എനിക്ക് എന്നെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ ഞാന്‍...കാണുന്നത് ആത്മസംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ കനലില്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍ ഉരുകിയൊലിച്ചുപോയവരുടെ വിഹ്വലതകള്‍ മാത്രം...!!
Interests വായന, സംഗീതം, സ്പോര്‍ട്സ്, യാത്രകള്‍, രാഷ്ട്രീയം
Favorite Movies എല്ലാ സിനിമകളും കാലത്തിനനുസരിച്ച്..ഇന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ നാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും വരാം.
Favorite Music ശാസ്ത്രീയന്‍, പകുതി ശാസ്ത്രീയന്‍, റാപ്പ്, പോപ്പ്, കോപ്പ്..
Favorite Books കുറെയുണ്ട്....എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയവ.