കുട്ടു | Kuttu

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation സാങ്കേതികം
Location തിരുവനന്തപുരം., കേരളം., India
Introduction പാലക്കാട് സ്വദേശി. ജോലി സംബന്ധമാ‍യി തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസം. ഇ-മെയില്‍: kuttu.theblogger@gmail.com