čokomilka

My blogs

About me

Gender Female
Location Bratislava, Slovakia
Introduction Som oneskorenec, ktorý sa narodil v dvadsiatom storočí a až v dvadsiatom prvom sa začal starať o vlastné duchovné realizovanie. Píšem básne od svojich trinástich rokov. Okrem toho mám niekoľko príbehov vo svojej zbierke poviedok. Niektoré ukážky uverejňujem tu. Fandím japonskej poézii a nevyhnutným dôsledkom toho je písanie haiku a tvorba haigy. Mojou celoživotnou láskou je aj sci-fi. Spáchala som tri sci-fi novely, z ktorých jednu som raz publikovala na blogoch Pravdy. Pustila som sa tiež do písania recenzií. Ale najmilšou činnosťou mi je písanie poézie všedného dňa, prírodnej lyriky a lyriky momentu a emócií. Autorka tohto blogu sa ako každý správny spisovateľ nechala poučiť školou života v rôznych zamestnaniach, v hoteloch, pivárni, na ministerstve, v reklamnej agentúre, viedla na živnosť účtovníctva a videla rozvíjajúcu sa trhovú ekonomiku mikropohľadom ekonómky a účtovníčky.
Favorite Movies Čokoláda
Favorite Books Milorad Pavič: Druhé telo, Papírové divadlo