Bếp Nhà Pi

My blogs

About me

Location Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam
Introduction Thực phẩm chất lượng cao, chăm lo sức khỏe gia đình bạn từ bữa cơm hàng ngày. Chúng tôi nỗ lực đồng hành cùng cải thiện chất lượng bữa cơm gia đình Việt! #anhvufood #thucpham Địa chỉ: 546 Nguyễn văn Quá, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh SĐT: 0938180508 https://anhvufood.vn/ https://www.facebook.com/anhvufood.vn https://500px.com/p/anhvufood https://anhvufood.blogspot.com/2021/12/anhvufood-san-pham-dinh-duong-homemade.html https://www.flickr.com/people/anhvufood/ https://www.linkedin.com/in/anhvufood/ https://anhvufood.tumblr.com/