தமிழிச்சி

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Introduction என்னைப் பற்றிச் சொல்ல நான் இதுவரை பெரிதாக எதையும் சாதிக்கவில்லை. நான் ஒரு இலங்கைத் தமிழிச்சி. கதை கவிதை வாசிக்க விருப்பம்.
Interests வாசிக்கப் பிடிக்கும். என் எண்ணங்களை எழுத்தாக்கப் பிடிக்கும். அர்த்தமுள்ள பாடல்களை ரசிக்கப் பிடிக்கும். என்னைச் சுற்றியுள்ள என் குடும்பத்தை, நண்பர்களை, நல்ல மனங்களை மிகவும் பிடிக்கும்.