Marek Lauermann

My blogs

About me

Introduction Autor tohoto blogu se dlouhodobě pohybuje v oblasti projektů a iniciativ zaměřených na rozvoj a posílení konceptu komunitní školy v ČR i na mezinárodní úrovni. Působil jako manažer rozvojových projektů a má lektorské zkušenosti z kurzů zaměřených na tvorbu a řízení projektů a také na budování a posilování komunitní dimenze školy. V roce 2008 vedl tým zpracovávající pro MŠMT "Analýzu připravenosti prostředí v ČR a možností rozvoje komunitních škol". V současné době působí jako národní koordinátor projektu "Ověření standardů kvality komunitní školy" pro ČR.