Klaster Sveti Dimitrije

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation туризам
Location Сремска Митровица, Срем - Војводина, Serbia
Introduction Кластер туристичке микрорегије Града Сремска Митровица “КЛАСТЕР СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ” Туристички “Кластер Свети Димитрије” је основан са намером поспешивања развоја туристичке микрорегије, односно унапређења рецептивног туризма и угоститељства на територији Града Сремска Митровица (културног, етно, еко, спортског, здравственог, сеоског, ловног, манифестационог …)
Interests Предности учлањења у Кластер Свети Димитрије БРЖЕ, ЛАКШЕ И ЈЕФТИНИЈЕ Фонд Кластер туристичке микрорегије општине Сремска Митровица – у даљем тексту Кластер Свети Димитрије, је група (удружење) физичких и правних лица, малих и средњих предузећа, из области туризма, угоститељства и комплементарних делатности (туристичке агенције, хотели, мотели, ресторани, произвођачи вина, производјачи сувенира, укључујући и добављаче, аутопревозници, произвођачи-физичка лица, физичка лица-стручњаци из области које покрива делатност кластера...), владиних и невладиних организација, научних, културних и образовних институција који оваквим обликом удруживања лакше, брже и јефтиније постижу све што је појединачно потребно чланицама, од информације до сертификата за квалитет, заједничког наступа на домаћем и иностраном тржишту, обуке менаџмента и радника, увођења нових технологија, израде развојних пројеката, истраживања и унапређења дизајна до проналажења правог купца за прави производ.
Favorite Music Војвођански и Славонски тамбураши, Звонко Богдан, Александар Дејановић, романтик mix, домаће баладе