Per Edman

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation Apple Tech Support
Location Stockholm, Sweden
Introduction Liberal skeptisk jämställdhetsivrare av alla de slag. Människor har olika förutsättningar och det är på samhällets ansvar att kompensera förutsättningarna för allas lika värde.
Interests liberalism, feminism, religion, tolerance, law, politics, sexuality, gender science, debate