ಮಹೇಶ ಎಸ್ ಎಲ್

My blogs

About me

Gender Male
Industry Manufacturing
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೆಜಸ್ವಿಯವರ ಬರಹ ಇಷ್ಟ , ಜೋಗಿ (ಜಾನಕಿ) ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು.
Interests ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೆಜಸ್ವಿಯವರ ಬರಹ ಇಷ್ಟ ಜೋಗಿ (ಜಾನಕಿ) ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು, ಮೂಡಿದ್ದಾಗೊಂದು ಕವಿತೆ, ಆಗಾಗ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಹಂಸಲೇಖರ ಸಂಗೀತ
Favorite Books ಮಾಂಡೋವಿ, ಕಾರ್ವಾಲೋ, ಜುಗಾರಿಕ್ರಾಸ್, ಶಬ್ದತೀರ, ಬಣ್ಣದಕಾಲು, ಹೇಳಿಹೋಗು ಕಾರಣ, ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ, ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು, ಕತೆಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ, ವಂದ್ಯಾ, ಮುಂದುವರೆದಿದೆ