Administrator

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Kultura
Location Jedwabno, warmińsko - mazurskie, Poland
Introduction ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; - gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; - tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą; - tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; - rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
Interests muzyka, sport, sztuka, film, teatr, śpiew, taniec, rekreacja, imprezy kulturalne, koncerty, kabaret