Carl-Arne Johannesson

My blogs

About me

Location Stockholm, Sweden
Introduction Trendspanare, omvärldsanalytiker och informationssäkerhetskonsult