lethienkhang

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Introduction Tôi họ tên đủ cha mẹ khai sinh là lê thiên Khang sinh ngày 27/6/1952 là người kính sợ ĐCT và yêu anh em đồng đạo và yêu tha nhân ... biết khóc với kẻ khóc và vui với kẻ vui . luôn bênh vực đàn bà ghóa( Thật là ghóa) và trẻ mồ côi . Luôn trãi lòng mình ra với mọi người.ra khắp muôn nơi .
Interests Tôi là người Yêu mến Đức Chúa Trời.Thích công bình, ghét điều gian ác, ghét kẻ hà hiếp kẻ yếu. ghét kẻ không công bình !