രസികന്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Advertising
Occupation ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനര്‍
Location താമരശ്ശേരി, കോഴിക്കോട്, Kerala, India
Introduction വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു കുറവുണ്ടെങ്കിലും വിവരക്കേടിനു ഒരു കുറവുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അക്ഷരത്തെറ്റിന്റെ ബലത്തില്‍ ജീവിച്ചുപോകുന്നു.... Email: 6asikan@gmail.com