Public Servicerådet

My blogs

About me

Industry Communications or Media
Location Stockholm, Sweden
Introduction Public servicerådets uppgift är att som nätverk och opinionsbildare slå vakt om dessa grundläggande public servicevärden och dessutom stödja arbetet med att förstärka dessa värden. Rådet medverkar till att stärka den demokratiska insynen över de radio- och tv-företag som har samhällets uppdrag att bedriva public serviceverksamhet. Detta kan ske genom att utveckla en aktiv kommunikation med lyssnare och tittare liksom medverkan i den offentliga dialogen och det utredningsarbete som berör public service.