சஞ்சயன்

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation IT Operations Manager
Location Oslo, Oslo, Norway
Introduction ஏறாவூரின் (கிழக்கிலங்கை) மைந்தன் எனலாம் என்னை. மிகச் சாதாரணமானவன். அநியாய நியாயஙகளில் ஏற்பில்லாதவன்.
Interests தமிழ், கால்பந்து, புகைப்படக்கலை
Favorite Movies பல இருக்கின்றன
Favorite Music எனது குழந்தைகளின் குரல்
Favorite Books சரித்திரம், வாழ்வியல், தொழில்நுட்பம்