Kkar Bad-Aixeca't

My blogs

About me

Introduction Kkar Bad aixeca't és una iniciativa sorgida de ciutadans amazics i catalans dels Països Catalans, que treballen per construïr un teixit social intercomunitari i cohesionat; que no perdi de vista la identitat dels pobles que el conformen i que treballa per l'empoderament de la xarxa associativa amaziga al seu país d'orígen; però també per la construcció d'una xarxa social amazigo-catalana al país d'acollida, que en propicii la seva integració dins la cultura catalana, però també el coneixement i expressió de la cultura amaziga. La xarxa també treballa pel coneixement del poble català als territoris amazics.