ഗണിതം ലളിതം

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Teacher
Introduction ഞാന്‍ തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയണോ?
Interests Teaching, Reading, watching TV, Talking with friends, etc