ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೊಸಮನೆ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation Retd. Bank employee
Location sagara, karnataka, India
Introduction ಹುಟ್ಟಿದೂರು ಸಾಗರದ ಸಮೀಪದ ತಲವಾಟ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗರವಾಸಿ.ಓದಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ,ದುಡಿದದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ.ಸಧ್ಯ ನಿವೃತ್ತ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ,ವೃತ್ತಿಯಿಂದ.
Interests anything & everything
Favorite Music hindustani classicals
Favorite Books oops..list is endless